Kravanalysen får amatörboxning har genomgått en rejäl uppdatering och innehåller numera kraven får både herrar och damer.

Målsättningen med uppdateringen har varit att dokumentet skall vara till hjälp ute i klubbarna får att stödja och vara ett hjälpmedel i den dagliga träningen.

Risken med liknande material har varit att de hamnar i byrålådan och glöms bort. Därför har vi Även lagt in rådgivande kapitel som handlar om träningsmodeller  inom aerob och anaerob träning samt träningsförslag och upplägg inom bland annat styrketräning, kost och träningsplanerna.

Vi har Även lagt in tekniska och taktiska metoder och träningssätt får boxning och dess olika varianter av utförande beskrivet med animationer.

Vi behöver Även vara på det klara med vad som krävs får att när världstoppen. Vilka fysiska egenskaper och krav som ställs parallellt med allt annat kring en boxare och dess omgivning.

Kravanalysen Är ett levande dokument som hela tiden måste följa boxningssportens utveckling och nya krav tillsammans med den senaste forskningen inom idrott.

Medverkande i uppdateringen har varit sportchef Erik Bredler samt förbundstränare Santiago Nieva, Majid Jelili och John Brikell. I arbetet har Även SOK varit en viktig samarbetspartner.

Kravanalysen finns att läsa under fliken landslag alternativt direkt här.