Efter att problem uppstått med att boxare som ej närvarat vid tävling blivit invägda och lottade till match och då förlorat på WO kommer det nu läggas en ändring i boxinghost. Det kommer hädanefter inte vara möjligt att väga in boxare innan invägningstiden. Vi alla har ett gemensamt ansvar gentemot arrangörer och andra klubbar att avanmäla de boxare som inte kommer att delta på en tävling.