Klas Sandberg, förbundstränare med inriktning på elitidrott och studier, redogör för möjligheterna att satsa på boxningen i samband med gymnasiestudier.

En ny struktur formas nu i Sverige för att kunna kombinera elitidrott med studier. På gymnasienivå innebär det att det numera finns både riksidrottsgymnasier, nationellt certifierade (NIU) gymnasier samt lokala gymnasier. Det är en fantastisk möjlighet för de elever som vill satsa på sin idrott att få utöva den på skoltid samtidigt som man får andra fördelar beroende på var man studerar (kvalificerad tränare, få träna med andra elitidrottare, fystester, närhet till olika former av idrottsmedicin, tillgång till gym,  teoretisk idrottsutbildning, återhämtningsmål, stipendier osv).

Våra Gymnasier
Boxningen har i dag 3 st NIU-gymnasier som ska vara förbundets spetsutbildningar, samt flera lokala gymnasier. NIU-gymnasierna erbjuder 4-700 gymnasiepoäng inom ämnet, har nationell rekrytering och är delfinansierade och godkända av skolverket och SBF;

Angered Gymnasium
Tränare: Tommy Andersson
Tel: 070-53 14 799
e-post: angeredbc@telia.com

Boxningsakademin, Haninge
Tränare: Klas Sandberg och Stefan Fernström
Kontakt: Klas Sandberg
klas.sandberg@edu.haninge.se
Tel: 070-606 3602
Länk till gymnasiet finner du här.

Malmö Idrottsgymnasium
Tränare: Ronnie Rosberg, Christer Ekberg, Carlos Zuniga
Kontakt: Ronnie Rosberg
ronnie.rosberg@telia.com
Tel: 0708-22 11 10
Länk till gymnasiet finner du här.

Dessutom finns det lokala utbildningar i Halmstad, Göteborg och Malmö

Aspero gymnasium, Halmstad
Tränare: Niklas Ekeroth och Joakim Möllerström
Kontakt: Joakim Möllerström
e-post: joakim.mollerstrom@spray.se
Tel: 035–21 73 13
Länk till gymnasiet finner du här.

Aspero gymnasium, Göteborg
Tränare: Kennerth Wiberg
Kontakt: Kennerth Wiberg
e-post: kennerth.wiberg@hotmail.com
Tel: 0705-18 41 95
Länk till gymnasiet finner du här.

Procivitas Idrottsgymnasium, Malmö
Tränare: Ken Kvist
Kontaktperson: Ken Kvist
e-post: kenbox@telia.com
Tel: 0733-30 18 32
Länk till gymnasiet finner du här.

 

/Klas Sandberg