Efter CAS beslut i ärendet gällande valet i IBA i maj höjs nu röster för att ett nyval inom IBA bör hållas

Van der Vorst har uppmanat IBA att hålla nya val till ordförande- och ledamotsposterna omgående efter att han i CAS blivit bedömd som valbar kandidat gentemot sittande ordförande Umar Kremlev. Detta efter att hans överklagan till CAS fått rätt i skiljedomstolen.

Holländaren, tillsammans med Nya Zealands Steve Hartley, Sveriges Per-Axel Sjöholm och USA:s Mike McAtee, uppmanar nu IBA att ordförandevalet ska äga rum på ett sätt som gör att IBA:s integritet inte kan ifrågasättas.

Gruppen menar att om man håller ett ”riktigt” val även svarar upp mot de förväntningar som Internationella Olympiska Kommittén menar är ett av ”de viktigaste stegen” mot att säkerställa att boxningen förblir en olympisk idrott.

Uttalandet gjordes i ett brev som insidethegames kommit över som var adresserat till samtliga nationella förbund som är medlemmar i IBA och kom strax efter CAS beslut att ge gruppen rätt i deras ärende om valbarhet under den ordinarie IBA-kongressen i Istanbul i maj.

I valet skulle van der Vorst ställa upp mot Kremlev i valet till posten som ordförande medan Hartley, McAtee och Sjöholm skulle ställa upp i valet till ledamöter i styrelsen för IBA. Den 12 maj blev de dock meddelade att de inte längre var valbara kandidater av Boxing Independent Integrity Unit (BIIU) – detta var dagen före valet.

Beslutet betydde att Umar Kremlev blev omvald som ordförande genom acklamation under IBA:s kongress i Istanbul i Maj.

Alla fyra av kandidaterna överklagade till CAS, och fick rätt i sin överklagan, och önskar nu att valet hålls på nytt, så snart som möjligt.

”Vi skriver till er för att uttrycka vår uppskattning för det stöd och uppmuntran som vi fått under från er under hela processen gällande överklagan” skriver van der Vorst, Hartley, McAtee och Sjöholm i ett gemensamt uttalande till medlemmarna i IBA.
”Vi har känt er omsorg och engagemang i den här striden för ett rättvist IBA-val. Beslutet från CAS har återbördat oss som valbara kandidater till valbara positioner inom IBA. Det har också visat att ett korrekt styrelseskick kan återställas och kan appliceras på alla delar och medlemmar i IBA. Vi har alla rätt att behandlas rättvist enligt gällande statuter inom IBA:s system, oavsett fråga, men ibland så måste kämpa för den rätten. Därför uppmanar vi nu IBA att genomföra ett riktigt val, i enlighet med våra stadgar och regler, så snabbt som möjligt. Detta måste genomföras på ett sådant vis att legitimiteten och integriteten i IBA:s handlingar inte kan komma att ifrågasättas i framtiden. Detta är vad många av er har uttryckt till oss och detta är vad IOK förväntar sig att IBA gör. Det är ett av de mest avgörande stegen vi måste ta för att behålla vår idrott som en olympisk idrott. Som alla medlemmar inom IBA så ser vi fram emot en rättvis, etisk och professionell valprocess”.

I CAS beslut står att läsa att van der Vorst, Hartley, McAtee och Sjöholm såväl som kremlev alla gjort sig skyldiga till att ha brutit mot regeln om ”för tidigt kampanjarbete”. I beslutet tydliggör CAS att ”en lätt sanktion, såsom en varning, eller till och med ingen sanktion alls” var den mest lämpliga åtgärden och lade till att de individerna som beslutet rörde inte skulle blivit uteslutna från valet.

Efter CAS beslut meddelade Kremlev via ett uttalande att han skrivit till styrelsen inom IBA med rekommendationen att det hålls nya val. Beslut i ärendet gällande nyval förväntas ta under kommande styrelsemöte inom IBA i slutet på juni.

Boxningen har förlorat sin plats på det preliminära programmet inför OS i Los Angeles 2028, då IOK bett IBA att förklara hur man ska arbeta med sina finanser, styrelseskick och domarskapet på ett för IOK tillfredsställande sätt. IBA har till 2023 på sig att nå upp till kriterierna för att säkerställa att boxningen finns med på programmet till OS om sex år.

IOK meddelar att man har noterat CAS beslut och att ”det spär på de redan allvarliga orosmomenten som vi ser kring IBA:s styrelseskick. De olika orosmomenten som IOK har, inkluderat IBA:s processer för att utse domare och förbundets ekonomiska beroende av det statsägda bolaget Gazprom är fortfarande inte lösta” står att lösa i ett uttalande från IOK.

Texten ovan är översatt från insidethegames.biz och artikeln som är publicerad den 17 juni 2022. Ni hittar artikeln här https://www.insidethegames.biz/articles/1124567/van-der-vorst-calls-for-proper-election (engelska)

 

Till dags dato är det inte helt bestämt gällande eventuellt nyval inom IBA. Mer information kommer.