Den 4-5 maj 2013 går BK Kelly Box Open i Örebro. Det blir den första turneringen i Sverige där den nya poängbedömningen används. Istället för att enbart räkna godkända träffar så kommer domarna utse rondsegrare enligt ett ”Ten point must system” där segraren av ronden får tio poäng och förloraren nio till sex poäng beroende på hur stort denne förlorat ronden.

Tidigare har det meddelats att domarna ska sätta poäng enligt sju kriterier. Men det har AIBA ändrat på och enligt det nyligen publicerade regelverket så ska poängen sättas enligt fem kriterier. Dessa är i fallande ordning*:

 

1. Antal kvalitetsträffar på godkänd träffyta

2. Dominerar matchen

3. Vilja att vinna

4. Teknisk och taktisk överlägsenhet

5. Regelefterlevnad

 

(*Preliminär översättning. AIBA:s nya regler är under översättning till svenska och begreppen kan slutligen översättas något annorlunda)

 

/Fredrik Nordqvist

Ordf SBF:s Domarkommitté