Två småklubbar med begränsade resurser och olika inriktningar kan komplettera varandra genom att samarbeta. Kanske BK Dacke stöttar med teknik och matchning och Tranås BTS står för fysik, explosivitet och mental träning.

– Tranås BTS erbjuder tuff träning för dem som vill träna boxning och ett par andra former av kampsort, berättar Simen Kristiansen från Tranås BTS. De som vill gå vidare att tävla i boxning behöver dock ytterligare stöd.

Bristen på ledare för att både bedriva motions- och tävlingsverksamhet är ofta kännbar för småklubbarna, vilket både Tranås BTS och BK Dacke lider av.

BK Dackes verksamhet har fokus på teknik och matchning i diplom- och matchboxning, styrka och kondition måste de som satsar sköta till stor del på egen hand. Vi har ofta en större grupp matchande diplomboxare och ett begränsat antal matchboxare. Mental träning har vi dock varken haft tid eller kunskap för att bedriva.

Här kan de båda klubbarna komplettera varandra. Vi inleder därför från och med nu, ett operativt samarbete där vi kommer att pröva oss fram till formerna för hur detta ska se ut.

– Flera matchboxare från en klubb/union kommer att bidra till att boxningen i vår lokala närhet får större uppmärksamhet, säger BK Dackes ordförande Frank Uller. Ökar vi uppmärksamheten kan vi båda utvecklas och bidra till att sporten växer.

/Per-Ola Lindell, BK Dacke