Boxningsvänner,

Före genomförandet av vårt senaste styrelsemöte i Svenska Boxningsförbundet som avhölls per den 20 januari, inkom valberedningens ordförande Benny Wadell med begäran till de styrelsemedlemmar vars mandattid utgår i samband med kommande årsmöte att lämna besked huruvida man ämnade vara tillgänglig för fortsatt kandidatur eller ej.

Såväl hela nuvarande styrelse som valberedningen informerades av undertecknad under styrelsemötet att jag icke kommer att kandidera som Ordförande för någon ytterligare mandatperiod. Jag kommer fortsatt att engagerat och målmedvetet arbeta fram till dess årsmötet avhålls den 9 maj och har mycket uppskattat det förtroende som tillägnats mig under åren.

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg
Förbundsordförande SBF