Nu är vår sida om återstartsstödet uppdaterad med den nyaste informationen!

Arbetet med återstartsstödet löper på i oförändrad takt och vår samordnare Jenny jobbar på att kontakta de närmare 60 föreningar som ännu inte sökt det första återstartsstödet om 10 000 kronor. Hittills har drygt 130 av våra medlemsföreningar sökt det första stödet vilket ger en närmare 70%-ig andel av våraföreningar, men vi kan bättre än så!

Gällande återrapportering av det första stödet så har drygt 70 föreningar återrapporterat det första stödet, och det är 57 föreningar av dessa som gått vidare och sökt återstartsstödet i omgång 2 på 25 000 kronor. Vi kan bättre även här!

Sista dagen för ansökan om återstartsstödet på 10 000 kronor (omgång 1) och 25 000 kronor (omgång 2) är den 31 oktober 2022 så än finns det nästan två månader kvar att söka – såse till att göra det! Sista dag för återrapportering av dessa två stöd är den 31 januari 2023, men ju förr ni gör detta desto bättre förstås samt att ni är behöriga att söka nya stöd framöver.

Blanketterna kan hämtas här: 

Blankett för ansökan av återstartsstöd á 25 000 kronor

Blankett för återrapport av återstartsstöd á 25 000 kronor

Undersökningar 24

Fram till den 1 september genomför vi en mångfaldsundersökning ute bland föreningarna och i skrivande stund har 60 föreningar besvarat enkäten, men vi vill ha in fler svar. Ni kan finna enkäten här: ENKÄT MÅNGFALD Enbart ett svar krävs från en förening.

Vi kommer också att gå ut med en ny undersökning där vi vill veta hur Ni föreningar upplever att återstartsstödet fungerat. I januari-februari gjordes en undersökning av återstartsstödet och nu kommer vi göra en ny, relativt snarlik, undersökning av hur ni upplever att återstartsstödsarbetet går och har gått. Under september och oktober kommer undersökningen att pågå så vi skulle uppskatta om ni ville besvara den enkäten när den skickas ut till er. Vi kommer också att publicera den här på hemsidan samt på vår officiella FaceBook-sida.

Öppen telefon 

Under september kommer vår samordnare också ha ”öppen telefon” på kvällarna vilket ger föreningarna möjlighet att ställa frågor kring återstartsstödet (ansökan och återrapport), parakonferensen, tips & idéer på aktiviteter att genomföra m.m. Dessa tider kommer att annonseras på vår officiella FaceBook-sida minst 1 dag i förväg. Det första tillfället är den 25 augusti mellan 17-19.00.

Hon kommer också att vara tillgäng två lördagar under september för frågor och funderingar, dessa lördagar är:

10 september mellan kl. 10-16.00 och 24 september mellan kl. 10-16.00

Passa på att ta chansen och ställ frågor till vår samordnare, få hjälp med att ansöka om återstartsstödet eller varför inte hjälp med återrapporteringen? Hon är er behjälplig över telefon 0704-82 37 12 eller mejl jenny.haggblom@swebox.se

Varma hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet