SBF öppnar idag ansökningarna till Återstartsstöd omgång 2. Läs mer om stödet och hur ni ansöker nedan.

Idag den 9 maj klockan 16.00 öppnar vi på Svenska Boxningsförbundet möjligheten för föreningar att söka återstartsstöd 2 2022 på maximalt 25 000 kronor.

Återstartsstödet är riktat till alla föreningar men det är några kriterier som måste vara uppfyllda för att kunna söka stödet, vilka är

  • Föreningen måste vara medlem i SBF och ha betalt medlemsavgiften till både förbundet och distriktsförbundet för året, samt
  • Föreningen ska ha sökt och återrapporterat återstartsstöd 1 2021 på 10 000 kronor

Föreningar som inte uppfyller ovanstående kriterier men som söker återstartsstöd 2 2022 kommer att få avslag på ansökan till kriterierna är uppfyllda. De områden föreningar kan söka återstartsmedel 2 2022 inom är bland annat

  • Tävlingar och tävlingsverksamhet inom distriktet
  • Träningar och läger
  • Utbildningsverksamhet
  • Material
  • Diplomboxning, samt
  • Tjejboxning

Ni kan läsa mera om de olika kategorierna via denna länk. Föreningar som söker om återstartsstöd 2 2022 kan givetvis kombinera två eller flera av ovanstående kategorier men en förening kan beviljas maximalt 25 000 kronor. Exempelvis kan föreningen söka medel för material till en kostnad av 10 000 kronor och lägerverksamhet för 15 000 kronor vilket totalt blir 25 000 kronor.

Ansökan sker genom IdrottOnline, precis på samma sätt som återstartsstöd 1 2021, och sista dag för ansökan är den 31 oktober 2022, samt sista dag för användning av återstartsmedlet är den 31 december 2022.

Återstartssamordnaren Jenny Häggblom finns tillgänglig för att svara på frågor och funderingar kring återstartsstödet samt ansökningsprocessen, både via e-post jenny.haggblom@swebox.se samt telefon 0704 82 37 12.

Varma hälsningar,
Svenska Boxningsförbundet