500 miljoner kronor fördelat i återstartsstöd – det meddelar Riksidrottsförbundet idag och vi på Svenska Boxningsförbundet tilldelas ytterligare 4,85 miljoner kronor till vårt återstartsarbete.

Björn Eriksson, ordförande på Riksidrottsförbundet, säger att ”utvecklingsarbetet har bromsats och det kommer krävas långsiktigt ekonomiskt stöd från regeringen och kommuner runt om i landet för att idrottsrörelsen ska lyckas med rekrytering, återrytering och att behålla barn, unga, vuxna och äldre och samtidigt ta ett rejält omtag i det förändringsarbete vi var mitt inne i när pandemin bröt ut”. Därför fördelas nu 300 miljoner kronor rill specialidrottsförbundens återstartsplaner och minst 30% av stödet måste vara sökbart och gå till idrottsföreningar.

50 miljoner kronor fördelas till förbundens elitverksamhet för elit under elit. ”Vi behöver tillsammans stötta ungas elitsatsning så det hittar tillbaka till idrotten och även se till att det inte ska avgöras av personlig ekonomi om de har möjlighet att fortsätta satsa mot seniorelit eller inte” säger Björn Eriksson. Stödet ska bidra till att kraftsamla och accelerera utvecklingsarbetet för ett starkare ledarskap och en framgångsrik elitidrott. Hur stödet ska fördelas till eliten under eliten beslutas inom ramen för det samordnade elitidrottsstödet där RF samverkar med Sveriges Olympiska Kommiitté och Sveriges Paralympiska Kommitté.

På Svenska boxningsförbundet får vi, av de 500 miljonerna, ta del av hela 4 850 000 kronor i återstartsstöd. Dessa pengar är ett välkommet stöd som täcker både år 2022 och år 2023. Detta stöd, till skillnad från de stöd vi redan har, kommer att vara tillgängligt även under 2023 så vi på förbundet kommer i första hand använda de redan fördelade medlen på aktiviteter under 2022 och sedan övergå till de nya stödet på drygt 4,8 miljoner kronor. Hur mycket stöd vi kan få i elitstöd är ännu oklart och vi kommer uppdatera när vi vet om vi får något och i så fall hur mycket.

Varma hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet