Under april och maj kommer vi att i våra distrikt arrangera konferenser för att diskutera svensk boxning och återstarten

Hej,

Nu har det blivit dags att starta upp Svensk Boxning igen i kölvattnet av pandemin genom fem stora konferenser ute i landet. Vi på förbundet har, tillsammans med föreningar ute i landet, styrt upp fem distriktsträffar på fem orter med start i norr och sedan ut söderöver i landet med syftet att starta upp boxningssverige igen i efterdyningarna av covid-19 pandemin.

Den 2-3 april är det start i Umeå och sedan styr vi vår kos ner till Borås, vidare till Helsingborg och Örebro innan vi avslutar i mitten av maj i Norrköping. De distrikts föreningar som bjuds in till respektive träff beror på var i landet ni ligger (se schema nedan). Alla föreningar i respektive distrikt kommer att få en inbjudan och vi på förbundet hoppas att ni vill komma och träffa oss för att få mera information om hur återstartsarbetet ser ut framöver, vilket kommer att påverka er i föreningarna positivt! Svenska Boxningsförbundet bekostar konferensen och utbildningen från de återstartsmedel vi fått från Riksidrottsförbundet.

Följande distrikts föreningar bjuds in till de fem konferenserna:

Umeå 2-3 april – Mellannorrland och Övre Norrlands distrikt

Borås 9-10 april – Västsvenska och Västra Götalands distrikt

Helsingborg 23-24 april – Sydsvenska och Småland-Hallands distrikt

Örebro 23-24 april – Värmland-Närke och Mellansvenska distriktet

Norrköping 14-15 maj – Stockholm-Gotland och Östsvenska distriktet

Under dessa fem konferenser kommer utbildningar att hållas, däribland stegutbildningarna, domarutbildningar och eventuellt en arrangörsutbildning. I norr kommer en steg 1 utbildning att hållas på plats i Umeå och en diplomdomarutbildning kommer att ske digitalt för de norrländska distrikten. Vilka utbildningar som sker på följande fyra orter är i skrivande stund inte bestämt.

Vi hoppas att ni följer med oss till dessa platser och att vi får träffa er alla ute i landet när vi nu gör en turné runtom i Sverige. Detta är ett gyllene sätt för er att få träffa oss på förbundets kansli men också för er att träffa vår nya återstartssamordnare som arbetar hårt med att göra svensk boxnings återstart så bra som möjligt!

Väl mött ute i distrikten!

Vårliga hälsningar,

Svenska Boxningsförbundet