Den 18/10 avhölls SBF:s årsmöte 2020. Årsmötet avhandlade verksamhetsåret 2019 och ha på grund av den rådande situationen sedan i mars avseende Corona-pandemin, fått skjutas på framtiden ett par gånger. I helgen genomfördes dock årsmötet i Stockholm.

Under lördagen genomfördes det traditionella förmötet med en givande dialog om en uppsjö av ämnen.

Totalt 101 föreningar, av 167 röstberättigade, utövade sin rösträtt antingen på plats eller via ombud under mötet.

Under mötet godkändes styrelsens proposition gällande uppdaterade stadgar för Svenska Boxningsförbundet. De uppdaterade stadgarna börjar gälla efter godkännande från Riksidrottstyrelsen.

Gällande valen till ledamöter för en period av 2 år så röstade årsmötet för omval på Susanne Kärrlander och Per-Axel Sjöholm samt nyval på Jimmy Björketidt.

Till suppleanter valdes Christine Andersson och Lars Westerberg för en tid av ett år.

Revisorer och disciplinnämnd valdes enligt valberedningens förslag – där Nicklas Lindh (aukt.) och Thomas Häggkvist valdes till revisorer samt Mikael Broman till lekmannarevisor.

Till ledamot i disciplinnämnden omvaldes John Brikell och till suppleant i disciplinnämnden valdes Göran Andersson.

Valberedningens sammansättning utsågs också av årsmötet och valberedningen består av Benny Wadell (ordförande och sammankallande), Anna Alexiusson och Stefan Nordin.

Svenska Boxningsförbundets styrelse består i sin helhet av följande personer:

Anders Holmberg, Ordförande
Per-Axel Sjöholm, ledamot
Susanne Kärrlander, ledamot
Karin Mattsson, ledamot
Pelle Löfving, ledamot
Åke Johansson, ledamot
Jimmy Björketidt, ledamot
Christine Andersson, suppleant
Lars Westerberg, suppleant

Stort tack till alla representanter för en trevlig årsmöteshelg.