Protokollet från Svenska Boxningsförbundets årsmöte den 9 oktober 2011 har nu justerats och lagts ut på förbundshemsidan.

Klicka här för att öppna protokollet.

Tillhörande årsmöteshandlingar återfinns via avsedd plats Förbundsinfo/Årsmöte/2011.