I linje med 20 § SBF:s stadgar har årsmöteshandlingarna tidigare sänts till röstberättigade föreningar med ordinarie postgång. Med undantag av Årsbokslutet har dessa handlingar nu Även lagts upp på förbundshemsidan.

öppna aktuella handlingar genom att gå in via Förbundsinfo/årsmöte/2011 eller genom att klicka här.

Observera att föreningsledarkonferensen under lördagen den 8 oktober med start 14.00 kommer att avhandla mycket viktiga aspekter av förbunds- och föreningsverksamheten, missa inte detta!

Sedvanligt förmöte hålls under lördagen den 8 oktober med start 17.00.

Själva Årsmötet kommer att hållas under söndagen den 9 oktober med start klockan 10.00 på Hotel Scandic Ariadne i Stockholm.

Se kallelsen för ytterligare info.