Från och med den 27 mars finns en mapp med handlingarna inför årsmötet 2019 på hemsidan

Mappen med handlingarna kommer att uppdateras vartefter handlingarna färdigställs.

Där hittar ni nu valberedningens förslag till de personval som ska göras under årsmötet.

Vissa handlingar kan komma att uppdateras innan den 12 april. Det är den senaste versionen av handligarna som finns i mappen.

Samtliga årsmöteshandlingar kommer att skickas via e-post till röstberättigade föreningar senast den 12 april 2019.

Ni hittar årsmöteshandlingarna via denna länk