Från och med 2010 Återupptog SBI uppdraget att utse pristagare till hedersomnämnandet Årets tränare. Vår ambition Är att uppmärksamma och lyfta fram tränare som på klubbnivå har gjort lite extra under det senaste verksamhetsåret och i andra hand beakta det som skett tidigare. Årets tränare 2011 uppfyller båda kriterierna.

Årets tränare har sedan ett tjugotal Är tillbaka tränat och skolat ett stort antal boxare.

Årets tränare besitter en sällsynt unik förmåga att skola och lyfta de boxare han tränar till en hög teknisk nivå.

Årets tränare Är Även gränsöverskridande på ett sådant sätt att han i samråd med andra boxningsklubbar Än hemmaklubben, ställer upp och förmedlar sitt tekniska boxningskunnande, vilket Är en av de faktorer som ligger till grunden för Love Holgerssons stora framgångar.

Av de boxare han tränat kan följande nämnas:

Simon Högstam (svensk mästare)
Patrick Pettersson (svensk nybörjarmästare)
Jakob Ragnarsson (svensk nybörjarmästare)
Eva Hases (svensk nybörjarmästare)
Daniel Kifle (svensk ungdomsmästare)
Ronja Holgersson (svensk juniormästare samt VM-deltagare m.m.)
My Holgersson (svensk diplommästare, svensk ungdomsmästare m.m.)
Love Holgersson (junior världsmästare m.m.)

årets tränare har under många Är verkat som klubbtränare där han med små medel har lotsat fram många duktiga boxare. Han har genom sin personlighet och sin Ödmjuka attityd, blivit en uppskattad tränare runt om i Sverige. Ledstjärnan för Årets tränare har varit att alltid sätta den aktive i fokus utan att framhäva sig själv. I hans verksamhet har det varit boxarens utveckling och resultaten som har fått tala.

Det Är en Ära för SBI och Svensk boxning att kunna utse Paul Öberg från Säters boxningsklubb till Årets tränare 2011.

Jan Eliasson
Ordförande SBI