Bo Kihlström mångårig ledare och huvudtränare i Karlstads näst äldsta idrottsförening Boxningsklubben 1925 har av Svenska Boxningsförbundets styrelse utsetts till årets ledare inom den svenska boxningssporten. Bosse har under 30 år varit en central gestalt i föreningen. Han har genom åren fostrat en lång rad boxare alltsedan deras debut i den fyrkantiga ringen. Bland de mer namnkunniga adepterna kan nämnas guldmedaljörer på juniorsidan i Michael Lindblad, Adam Thomsson, Andreas Karlsson m fl.

Bosse har genom betydelsefulla insatser bidragit till att lyfta värmländsk boxning och aktiviteten inom BK 1925 spirar som aldrig förr. Han har varit en avgörande kraft på arrangörssidan av de två Nybörjarmästerskapen (2005&2012, liksom under anordnandet av de första Svenska Mästerskapen i Värmland och Karlstad år 2013). Bosse har också varit en viktig kugge i arrangerandet av landets största proffsboxningsgalor (5 st i Karlstad under åren 2007-2011) där BK 1925 vid några tillfällen varit medarrangör.

Under senare år har Bosse fostrat unga lovande pugilister av vilka bl a kan nämnas Nybörjarmästare som Oscar Thorell (sedemera Landslagsdebut 2012) samt Rebecca Bergengren och Martin Jansson. Han har också starkt bidragit till Malin Hermanssons framgångar på senior-SM (2 st silver).

 

Bosse Kihlstöm, Anders Holmberg och Micke Lindblad i träningslokalen.

 

Bosse personifierar en genuin idrottsledare med de aktivas bästa för ögonen med lång erfarenhet och stor kunskap har han bidragit till att säkerställa och utveckla boxningssporten i Karlstad och Värmland. Bosse personifierar en sann eldsjäl och det som utgör ryggraden i vår idrottsliga verksamhet.

 

Styrelsen SBF