Under helgen som var, den 19-20 juni, samlades delar av styrelsen i SBF på kansliet för en första arbetshelg tillsammans.

Syftet med helgen var dels att styrelsen skulle få träffas och diskutera arbetssätt, organisation och uppdrag samt att gå igenom det idrottsliga sammanhanget men också att diskutera och gå igenom tre för SBF betydande dokument – ett kommande strategiarbete, en förbundsutvecklingsplan samt en elitutvecklingsplan.

Lördagen den 19 juni inleddes av ordförande PAX Sjöholm som introducerade styrelsen till uppdraget samt informerade om arbetet som ligger framför oss.

Därefter lämnades ordet över till Thomas Bergström, från RF/SISU:s nationella kansli, som under lördagen ledde styrelsen i en process gällande ”Offensivt styrelsearbete” samt beskrev det sammanhang som SBF verkar i och inom. Många goda diskussioner och tankar kring arbetsformer, fördelning, uppdrag och organisering framkom under processen.

Lördagens arbete avslutades med ett styrelsemöte.

Söndagen inleddes med att kansliet gick igenom de ekonomiska stöd som SBF erhåller och förutsättningarna för dessa samt arbetet med dem.

Därefter gick man igenom det strategidokument som det arbetats fram ett utkast till och som man nu skulle tycka till om och förbättra. Sedan ska man också besluta hur man går vidare i processen med strategiarbetet. Viktiga och bra diskussioner och inlägg följde kring dokumentets syfte och innehåll – från det som framkom under passet tas det fram ett nytt utkast som senare kommer ligga som förslag för att ta vidare.

Efter lunch gästade Klas Sandberg från Sportkommittén och Lennart Bernström, Head coach för seniorlandslagen styrelsen. Lennart berättade om arbetet i landslagen och kommande OS-tävlingar och Klas föredrog det arbete som Sportkommittén (som består av Klas Sandberg och Majid Jelili) gjort gällande den elitutvecklingsplan som varje SF måste förevisa. Ett gediget analysarbete är gjort varefter man kommit fram till slutsatser och tankar för att lyfta arbetet med elitutvecklingen och elitboxningen inom organisationen. Efter frågor och diskussion så kom styrelsen också här fram till ett underlag som kan ligga till grund för beslut framåt i tiden.

Det sista dokumentet som diskuterades var en förbundsutvecklingsplan för perioden 2022-2023, ett dokument som skall skickas in till RF. Här presenterades och diskuterades områden för utveckling inom Barn- och Ungdomsidrott, Vuxenidrott och Paraidrott. Även här var det bra diskussioner och tankar kring underlaget och ett slutligt underlag tas fram till styrelsemötet i augusti.

Vi tror att de flesta efter helgen var ense om att det var skönt att träffas i fysisk form och att få en bra start som till stora delar ny styrelse, med bra diskussioner och utbyte av tankar och idéer men också möjligheten att ställa frågor och bli insatt i verksamheten. Vi ser fram emot ett roligt arbete framöver i styrelsen.

Närvarande under helgen var:

Per-Axel Sjöholm, ordförande
Karin Mattsson, ledamot
Nader Kiswani, ledamot
Cherida Town, ledamot
Milica Avramovic, suppleant
Linus Gustafsson, suppleant

Anmält förhinder:
Susanne Kärrlander, ledamot
Pelle Löfving, ledamot
Jimmy Björketidt, ledamot

Från kansliet:
Patrick Wheeler, verksamhetschef
Patrik Bengtsson, förbundskoordinator
Mvh Styrelsen i SBF

Fotograf: Linus Gustafsson