Svenska Boxningsförbundets styrelse har under styrelsemötet per den 20/3-19 beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta specifikt med damboxningens utveckling, återväxt och främjande inom den svenska boxningsrörelsen

Arbetet har startats och det inledande målet med arbetsgruppens arbete är att stödja och möjliggöra att få fler aktiva damboxare till idrotten, oavsett nivå och att stadigt öka antalet aktiva damboxare på årsbasis.

Gruppen kommer att arbeta tillsammans med representanter från de aktivas led som initialt består av damboxare i U-, J- och seniorlandslaget.

Arbetsgruppen består för närvarande av:
Lina Skoghagen, landslagscoach U -och J- landslaget
Lennart Bernström SBF:s sportchef och damlandslagets headcoach
Ray Husac, tränare och tävlingsarrangör av bl. a. Golden Girl-turneringen och lägret samt Per-Axel ” PAX” Sjöholm, tränare, vice ordförande i SBF och medlem i EUBC Coach Commission. PAX är sammankallande i gruppen.

Adjungerad till gruppen är också SBF:s Förbundskoordinator Patrik Bengtsson.

Med detta arbete hoppas vi att stödja och möjliggöra för fler aktiva att fortsätta med idrotten boxning men också att ta steget till en livaktig idrottskarriär inom sporten.