Under förbundsstyrelsens ordinarie möte den 6 december 2011 diskuterades och togs ställning rörande kjol- och huvudskyddsfrågan.

Under AIBA:s extrakongress i Azerbajdzjan den 24 september 2011 röstade SBF för att godkänna styrdokumentet Boxing 16 and AIBA Professional Boxing (APB) i vilket det bl.a. talas om att huvudskydd inte ska nyttjas av herrseniorer fr.o.m. år 2013. Kongressen i Azerbajdzjan godkände dokumentet med stor majoritet.

Beslutet att tillstyrka det av AIBA framlagda förslaget togs i tron av att förslaget var förankrat och tillstyrkt av AIBA:s Medicinska Kommitté. Inför styrelsemötet den 6 december hade det dock inkommit uppgifter om att hjälmfrågan inte har behandlats av AIBA:s Medicinska Kommitté. Om omröstningen i Azerbajdzjan hade skett idag hade SBF:s mening varit att förslaget skulle återremiteras till just AIBA:s Medicinska Kommitté.

Ordförande för SBF:s Medicinska Kommitté har vidare fått i uppgift att undersöka frågan om hjälmarnas varande under det AIBA-möte som hålls för samtliga AIBA-kommittéer i Thailand i slutet av januari 2012. Sittande styrelsemöte den 6 december enades om att avvakta SBF:s Medicinska Kommittés rapport från mötet i Thailand.

Sittande möte enades även om att föreslagna eventuella regeländringar i rimlighetens namn bör gälla oavsett kön – om hjälmar ska av för herrar bör det samma gälla för kvinnor. Boxing 16 and AIBA Professional Boxing behandlar inte boxarnas tävlingsdräkter utifrån ett könsperspektiv, sittande möte tog dock enhällig ställning till frågan om kjol för kvinnliga boxare: bärande av kjol bör vara frivilligt och absolut inte obligatoriskt, oavsett kön. Även en man bör således få bära kjol om han så önskar.