Styrelsen har i november månad fattat beslut om att godta ett uppdaterat antidopingprogram.

Antidopingarbete inom SBF är ett prioriterat arbete. Vi har därför uppdaterat vårt antidopingprogram och stämt av det gentemot Svensk Antidoping och deras arbete.

Ni hittar programmet och mer information om antidopingarbetet via följande länk http://www.swebox.se/Antidoping/

Ni hittar mer information om Svensk Antidoping och deras arbete på följande länk https://www.rf.se/Antidoping/