Svenska Boxningsförbundets styrelse fattade vid sitt senaste möte beslut om att SM för ungdom och junior skall genomföras 4-6 december 2020.

Förbundets medlemsföreningar och distrikt ges nu möjlighet att inkomma med ansökan som medarrangör till Svenska Boxningsförbundet.

Ansökan skall vara Svenska Boxningsförbundet tillhanda senast per den 20/4-2020 genom mejl till: patrik@swebox.se.
Bilagt återfinns det ramavtal som gäller vid samarrangemanget.

Ramavtal för arrangemang av mästerskap

I enlighet med tidigare beslut så separeras SM under 2020, med Senior-SM i april och Ungdom- och Junior-SM i december.

Frågor om arrangemanget besvaras av kansliet,
Sportchef Lennart Bernström, lennart.bernstrom@swebox.se,
Förbundskoordinator Patrik Bengtsson 08-699 60 03 el. e-post patrik@swebox.se
Verksamhetschef Patrick Wheeler 070-269 17 25 el. e-post patrick.wheeler@swebox.se