Då tidigare utsedd arrangör av Ungdom/Junior- och Senior dragit tillbaka sin ansökan så har styrelsen i SBF beslutat att utlysa arrangemanget av SM i ovan nämnda kategorier på nytt. Denna gång med kort svarstid.

Sedan tidigare har beslutats att Ungdom/Junior– och Seniormästerskapen i Boxning även under 2023 ska hållas gemensamt.

Det beslutades även att SM för samtliga kategorier skall hållas under tre dagar helgen 8-10 december 2023.

Medarrangör skall dock vara beredd på att det i vissa klasser kan komma att behöva hållas kvalmatcher i anslutning till mästerskapet.

Förbundets medlemsföreningar och distrikt ges nu möjlighet att inkomma med ansökan som medarrangör för U/J/S-SM till Svenska Boxningsförbundet.

Ansökan skall vara inskickad till Svenska Boxningsförbundet senast den 1 september 2023 genom mejl till: patrik@swebox.se.

Ansökan bör innehålla en kort beskrivning av arenamöjligheter, hotellmöjligheter och annan praktisk information om arrangemanget som underlättar utnämningen av medarrangör.

Här hittar ni det ramavtal som gäller vid samarrangemanget – Ramavtal för arrangemang av mästerskap

Frågor om arrangemanget besvaras av kansliet,

Förbundskoordinator Patrik Bengtsson 08-699 60 03 el. e-post patrik@swebox.se
Verksamhetschef Patrick Wheeler 070-269 17 25 el. e-post patrick.wheeler@swebox.se

Varmt välkomna med era ansökningar

Boxningshälsningar
SBF Styrelse