SBF vill informera och påminna samtliga medlemsföreningar att det fortfarande finns medel att söka för återstart av verksamheten ute hos er medlemsföreningar. Vad ni kan söka för och hur ni söker hittar ni beskrivet i artikeln här

Hej,

Vi på Svenska Boxningsförbundet har under februari genomfört en enkätstudie där syftet var att undersöka hur pandemin påverkat boxningsföreningarna ute i landet. Just nu sitter jag som återstartssamordnare och läser igenom alla svar för att skriva en rapport på hur ni anser att det är ute i föreningarna vilket sedan kommer att hjälpa oss på förbundet att i sin tur hjälpa er på bästa sätt. Det jag dock ser när jag läser era svar är att många föreningar ute i landet inte vet att man kan söka återstartsstöd för en nystart av sin verksamhet nu efter pandemins framfart. Över hälften av de som besvarade enkäten angav att de inte visste att det fanns stöd att söka och lika många uppgav också att det inte visste hur man skulle söka återstartsstödet. Detta gör mig ledsen och därför vill jag nu på ett enkelt och pedagogiskt sätt beskriva hur ni söker pengar för att starta upp era verksamheter igen.

Ni som förening kan söka stöd för bland annat följande,

1) Rekrytering och återrekrytering av medlemmar

a. Bland annat genom prova-på verksamhet och öppet hus på föreningen, annonsering, prova-på i skolor eller fritidsgårdar etc.

2) Ledaruppstart i föreningarna

a. Ex. planering eller utbildning av nya/gamla ledare, föreningskickoff, uppbyggnad av struktur i föreningen för ledarrekrytering, styrelsearbete etc.

3) Förstärkning av material till lokalen/föreningen

a. Möjlighet att söka medel för att förstärka materialet i träningslokalen, ex. handskar, huvudskydd, hopprep, tandskydd och annat som bedöms viktigt för att kunna bidra till att få nya medlemmar eller behålla äldre medlemmar och ledare i verksamheten.

Maxbeloppet som en förening kan söka för är 10 000 kronor och det går att kombinera ovanstående tre delar i samma ansökan. Var bara tydlig med vad ni vill söka pengar för och noga med att återrapportera när ni använt pengarna ni beviljats.

Ansökan ska innehålla

– Föreningens namn,

– Tidsperiod som aktiviteten/aktiviteterna ska genomföras under,

– Vilka aktiviteter som ska genomföras för att uppnå syftet med stödet,

– En uppskattning av vad respektive aktivitet kostar och materialinköp ska styrkas med en offert, samt

– Varför denna aktivitet/aktiviteter behövs och vad man hoppas uppnå.

För det första så görs ansökan via IdrottOnline och via applikationen ”idrottsmedel”. Ta också för vana att fylla i återrapporteringen när ni genomfört era aktiviteter.

Så här ansöker ni,

1) Logga in via er föreningssida på IdrottOnline. Om ni tappat bort lösenordet eller inte har någon sida på IdrottOnline, gå då in på www.idrottonline.se och ansök om nytt lösenord eller upprätta en IdrottOnline-profil.

2) Öppna upp applikationen Idrottsmedel – den finns i den blåa menyraden överst på sidan.

3) Skapa en ny ansökan i ”Återstartsstöd 2021/2022”

4) Fyll i ansökan enligt de fält som finns i ansökningsformuläret

5) Skicka in ansökan – tänk på att det måste vara en person med en av följande roller i föreningen som skickar in ansökan: ordförande, kassör, idrottsmedel

Återrapporten från föreningen ska sedan innehålla följande,

– Vilka aktiviteter som genomfördes och när

– Vad aktiviteterna gav till föreningen och om man anser att sina tankar/mål uppfylldes

– Vad aktiviteterna/materialet kostade

– Vad man önskar att eventuella framtida återstartsstöd skulle behöva gå till och vilka framtida behov man ser för den egna verksamheten för att kunna återstarta verksamheten ytterligare

Om ni har några frågor eller funderingar kring processen för att söka Återstartsstödet, vänligen kontakta SBF:s Återstartssamordnare Jenny Häggblom 070-482 37 12 eller via e-post jenny.haggblom@swebox.se

Nu arbetar vi tillsammans för att Svensk Boxning ska växa sig stark igen!

Med vänlig hälsning,

SBF:s kansli genom återstartssamordnaren Jenny Häggblom