Från och med idag, den 1 november 2022, är det inte längre möjligt att söka om återstartsstöd. Vi uppmuntrar däremot till återrapportering om stödet så snart ni använt det.

Riksidrottsförbundet har reglerat tiden för hur länge det varit möjligt att söka om återstartsstöd i en första och andra omgång. De regler vi på boxningsförbundet förhållt oss till är att ansökan om återstartsstöd stängs den 31 oktober 2022, men att det fortsättningsvis är möjligt att återrapportera stöden som beviljats.

Svenska Boxningsförbundet har haft möjligheten öppen att söka återstartsstödet om 10 000 kronor, sedan november 2021 och sedan maj 2022 har det varit möjligt att söka stödet i omgång 2 á 25 000 kronor. Men i och med månadsskiftet oktober-november har således möjligheten att söka återstartsstöd stängt. Nya stöd är att vänta men kommer inte att bli tillgängliga förrän efter årsskiftet 2022/2023. Vi uppmuntrar däremot föreningar som beviljats stöd att återrapportera så snart ni har förbrukat era pengar, och ni återrapporterar den väg ni ansökt. Totala antalet ansökningar som inkommit för omgång 1 är 150 stycken och för omgång 2 är det 123 stycken.

Ansökan via IdrottOnline Ansökan via blanketter Totalt
Omgång 1, 10 000 kr 136 st 14 st 150 st
Omgång 2, 25 000 kr 28 st 95 st 123 st

För de 136 föreningar som sökt 10 000 kronor via IdrottOnline är det återrapportering via IdrottOnline som gäller.

För de 14 föreningar som sökt 10 000 kronor via blankett direkt till återstartssamordnaren, är det återrapportering via blankett som gäller.Ni hittar blanketten här

För de 28 föreningar som sökt 25 000 kronor via IdrottOnline är det återrapportering via IdrottOnline som gäller.

För de 95 föreningar som sökt 25 000 kronor via blankett direkt till återstartssamordnaren, är det återrapportering via blankett som gäller. Ni hittar blanketten här

För de föreningar som är osäkra kring hur man återrapporterar via IdrottOnline, vänligen se denna video för instruktioner steg-för-steg:

Vi på Svenska Boxningsförbundet vill tacka alla föreningar för ert engagemang att starta upp svensk boxning igen efter pandemin och vi uppskattar att så många valt att söka återstartsstödet!

För att hålla er uppdaterade om vad som händer gällande återstartsstödet framöver, håll utkik på vår hemsida.

Med vänlig hälsning,

Svenska Boxningsförbundet