SBF tar ett nytt grepp för arrangemang av förbundets utbildningar. Instruktioner och blankett för ansökan återfinns under menyalternativet utbildning.

Samtliga som har ansökt om att få arrangera tränarutbildningar under kommande höst eller vår och inte fått bekräftande om att de är beviljade, ombeds att inkomma med ansökan via ifylld blankett.

Övriga klubbar och distrikt som har utbildningsbehov är också välkomna att skicka in ansökningar.