Vi vill bara påminna om att sista dagen för att ansöka om LOK-stöd för hösten 2022 är den 25 februari 2023.

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening som är ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns). Regeringen har enligt förordningen om statsbidrag (1999: 1177) överlämnat uppgiften att pröva frågor om fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet till Riksidrottsförbundet.

Mer information om LOK-stöd och andra stöd hittar ni via Riksidrottsförbundets hemsida och denna länk – https://www.rf.se/bidrag-och-stod/lok-stod. Där finner ni också kontaktuppgifter till LOK-stödsgruppen som kan hjälpa er med er ansökan.

Skicka in ansökan om LOK-stöd, det är en viktig del av idrottsrörelsen.

Mvh Svenska Boxningsförbundet