Anna Iwarsson är tillförordnad ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna sedan oktober 2023, då hon efterträdde Karl-Erik Nilsson.

Anna Iwarsson har varit ledamot i riksidrottsstyrelsen (riksidrottsförbundet) och förbundsstyrelsen (SISU Idrottsutbildarna) sedan 2015. Hon är också ordförande i Gymnastikförbundet, en post som hon lämnar om hon blir vald till ordförande för RF och SISU Idrottsutbildarna. Anna har varit engagerad inom flera olika idrotter, t ex bordtennis, Friskis & Svettis och fotboll.

Val av ordförande kommer att ske på en extra stämma 23 januari 2024. Mandatperioden sträcker sig fram till nästa ordinarie stämma 2025.

Om Anna Iwarsson, som nu innehar en post i styrelsen, blir vald behöver extra stämman också göra ett fyllnadsval som ledamot i styrelsen efter henne. Valberedningen föreslår då att Susanne Jidesten, ordförande i Svenska Basketförbundet, väljs in som ledamot.

För mer information kontakta

Thomas PerssonOrdförande i valberedningen0739-616 651