Den 23 januari 2024 håller Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna extra stämma för att tillsätta ny ordförande för perioden fram till nästa ordinarie stämma i maj 2025.

Fram till och med i onsdags, den 22 november, kunde medlemsförbunden nominera sina kandidater till ordförandeposten för den resterande mandatperioden fram till maj 2025. Nio medlemsförbund föreslår att Anna Iwarsson ska väljas till ny ordförande. Det har inte inkommit några andra förslag till ordförande från medlemmarna.

Medlemsförbunden har också kunnat lämna förslag på ny ledamot i riksidrottsstyrelsen (tillika förbundsstyrelsen för SISU idrottsutbildarna) i det fall den som väljs till ordförande idag sitter i den styrelsen. Till ett sådant eventuellt fyllnadsval har fyra personer föreslagits.

Maria Krafft HelgessonMats SöderkvistNicole KaiserSusanne Jidesten

– Valberedningen ska nu gå igenom alla förslag och göra sitt arbete enligt de regler som medlemsförbunden har bestämt tillsammans och som finns i Riksidrottsförbundets stadgar. Senast den 9 januari 2024 lämnar vi våra förslag till delegater inför extra stämman, säger Thomas Persson, ordförande valberedningen.

För mer information kontakta

Thomas PerssonOrdförande valberedningenthopersson@gmail.com073-961 66 51