Enligt tidigare beslut ska från och med den 1 juni 2018 alla tävlingsledare vara utbildade. SBF har till följd av detta uppdaterat dokumentet Regler för domarverksamheten.

SBF inför två kategorier för tävlingsledare, Nationell och Regional. En nationell tävlingsledare får vara tävlingsledare eller biträdande tävlingsledare vid en turnering eller endagstävling. En regional tävlingsledare får vara tävlingsledare eller biträdande tävlingsledare vid en endagstävling.

Förbundet arrangerar kurs för Nationella tävlingsledare och utser utbildare. Utbildad Nationell tävlingsledare får utbilda Regional tävlingsledare. Efter utbildning ska utbildaren rapportera utbildad Regional tävlingsledares personuppgifter samt provresultat till förbundet.

Förbundet ska hålla register på Nationella och Regionala tävlingsledare vilket ska finnas synligt på förbundets hemsida.

Se Regler för domarverksamheten samt Utbildade tävlingsledare.