Under Ungdoms och Junior-SM i Göteborg genomförde AIBA ett så kallat kontrolltest av sex svenska och fyra norska AIBA-domar.

Examinatorer från AIBA var Patrick McCrory från Irland och Rene Just från Slovakien. Testet bestod i ett skriftligt prov på engelska innehållande hundra frågor om reglerna och därefter en bedömning av tre dagars arbete både som ring- och poängdomare. Det är med stor glädje som vi nu kan konstatera att alla klarade testet och därmed är godkända AIBA-domare för ytterligare fyra år. SBF:s domarkommitté vill tacka Leo Vainonen, Per Sönnerby, Rolf Nilsson, Mats Berntzen, Per Engström och Tom Svenonius för ett mycket väl genomfört test och gratulera alla till den förnyade AIBA-licensen. Lycka till med domaruppdragen i framtiden!

Fredrik Nordqvist
Ordf SBF:s Domarkommitté