Vad bidrar idrottsrörelsen med?

– Förutom själva idrotten bidrar föreningsidrott till bättre hälsa, en meningsfull fritid, rörelse och demokratifostran. Som en förening är uppbyggd lär du dig mycket mer än själva idrottsaktiviteten, säger Yafet Lemessa och fortsätter:

– Det är klart att vi inom idrottsrörelsen, som vet alla positiva effekter som finns, vill att så många som möjligt ska få en möjlighet att vara en del av detta.

Uppdraget är även en del av regeringens brottsförebyggande strategi. Det innebär inte att föreningarna ska arbeta just brottsförebyggande.

– Vi är idrottsrörelsen och bedriver idrott, säger Yafet och fortsätter:

– Om det leder till att fler personer hittar en meningsfull fritid och att det blir brottsförebyggande genom idrotten, är det fantastiskt. Men det är viktigt att understryka att vårt arbete är idrott.