Under gårdagen fattade förbundsstyrelsen i SBF följande beslut.

Mot bakgrund av ökad smittspridning inom och utom landet liksom ökat antal dödsfall i covid-19, så har Förbundsstyrelsen den 8 december fattat beslut om att ställa in all landslagsaktivitet inom SBF intill dess beslut om lättnader fattats vad avser sammankomsternas storlek och restriktionernas omfattning (detta avser såväl träning som tävling inom och utom landet).

Tisdagens information given av Regeringen och Folkhälsomyndigheten ger vid handen att gränsen för allmänna sammankomster fortsatt kommer att vara 8 personer.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Samtidigt upphävs då de skärpta lokala allmänna råd som gällt i regionerna.

Hela samhället, såväl individer som verksamheter, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

SBF:s medlemsföreningar har att fram till den 14 december följa dagens skärpta allmänna råd som omfattar landets regioner och därefter följa de kommande nationella föreskrifterna samt allmänna råd.

Anders Holmberg

Förbundsordförande