AIBA införde nya regler 26:e april 2017 som finns att läsa genom att klicka på följande länk:

http://d152tffy3gbaeg.cloudfront.net/2015/02/AIBA-Technical-Rules-April-26-2017.pdf

1. Det medför att boxare, som är födda senare än 1998, får dessvärre inte delta i Senior-SM. Vi är medvetna om att våra nationella regler, som Kampsportdelegationen har godkänt, säger att man får boxas som senior det år som man fyller 18. Kort efter att Kampsportsdelegationen hade godkänt, valde AIBA att ändra tillbaka regeln till att man får boxas som senior samma år som man fyller 19. Vi har därmed ansökt på nytt om regeländring hos Kampsportsdelegationen.

Berörda klubbar kommer att informeras.

2. Vi håller även på att driva frågan med Kampsportsdelegationen om att införa 3×3 min för damer så som det är internationellt. Vår ambition är givetvis att få till detta innan Senior-SM. Vi har gjort allt som vi har kunnat och beslutet ligger alltså hos Kampsportsdelegationen.

/

Svenska Boxningsförbundet