AIBA:s nya tränarkurser har startat och som ett av de första länderna har Sverige tilldelats en 1-Star Tränarkurs i Stockholm, 12-19 juni. 25 platser finns tillgängliga och intresserade tränare får ansöka till SBF om en plats på kursen.

För att få coacha på internationella tävlingar är det från och med i år ett krav från AIBA att man måste ha tränarstjärnor (1, 2 eller 3 beroende på tävlingens betydelse). Detta gäller än så länge bara i internationella sammanhang. Alla tränare som har ambitioner att coacha på internationell nivå ska genomgå dessa kurser. 15 st. svenska tränare har redan tränarstjärnor men ska genomgå AIBA 2/3-Star kurser framöver för att uppgradera sig.

Kriterierna för att kunna gå AIBA 1-Star kursen är följande:

  1. Tränaren ska vara medlem i en klubb ansluten till SBF.
  2. Tränaren ska ha genomgått våra egna utbildningar (SBF:s Steg 1-4). Uppge kurstillfälle och kurledare för varje kurs.
  3. Minst 4 års erfarenhet som tränare (eller 2 års erfarenhet som tränare om man har  universitets- eller högskoleutbildning som idrottsledare).
  4. Ha coachat på SM, JSM eller USM.

Tränare som inte uppfyller dessa kriterier kan ändå söka och får då vänta på godkännande av AIBA i den mån det finns platser kvar på kursen.

 

Ansökningar kommer att kunna göras via Idrott Online inom kort då även kursprogram och kostnader för kursen meddelas.

 

/Santiago Nieva, Rikstränare