SBF:s ordförande Simon Vis Jamegar och vice ordförande Susanne Kärrlander deltog på AIBA:s extra kongress i Dubai den 27:e januari.

109 länder och 250 delegater deltog för att rösta igenom nya stadgar inför kongressen i November. Kortfattat så innebär de nya stadgarna att beslutsfattande i AIBA kommer att fördelas från presidenten till Executive Committee och bli mer demokratisk.

Syftet är att AIBA ska bli mer transparent. Detta med hänsyn och speciellt till de omständigheterna som under 2017 uppstod på grund av förra AIBA presidenten, C.K. Wu. Dessa omständigheter försatte boxningen i ett läge då AIBA stod inför att bli uteslutna från OS i Tokyo 2020. På extra kongressen deltog även Kit Mc Connel, Sport Director från Internationella Olympiska Kommitten (IOC).

AIBA:s President C.K. Wu blev avsatt av EC 2017, men ville ej acceptera beslutet. Dock avgick han senare frivilligt och sedan dess har den längst sittande vice presidenten haft positionen som Interim President, i det här fallet Franco Falcinelli från Italien, President för Europeiska boxningsförbundet EUBC.

Franco meddelade under kongressen att han avgår som Interim President på grund av personliga skäl. Ny Interim President är den näst längst sittande vice presidenten, Gafur Rakhimov från Uzbekistan, som suttit som vice president i 20 år.

Tom Virgets från USA utsågs som ny Executive Director för AIBA. På kongressen senare i november 2018, kommer AIBA göra ett nytt val av President/ordförande.