Information kring Idrottslyftet

Nu finns det möjlighet att söka medel genom Idrottslyftet inom ramen för
– Subvention utbilning
– Materialstöd nystartad förening

För mer information kring Idrottslyftet klicka här.

Vid frågor kontakta
Ida Kvist, Förbundskoordinator
ida@swebox.se