7 NYA DOMARE….

I samband med BK FOX diplomtävling hölls en diplomdomarutbildning.
Domarbasen i SSBF höll i kursen och var mäkta imponerad över dem nya
adepterna 🙂

/Diplomkommitten SSBF