Idrottsklivet är en satsning som möjliggörs genom medel från regeringen för att skapa en meningsfull fritid för fler barn och unga och stärka idrottsrörelsens närvaro i de områden som Polismyndigheten benämner som utsatta. Riksidrottsstyrelsens beslut om fördelning av stöd gäller för år ett. Regeringen har aviserat att satsningen ska pågå åtminstone 2024 och 2025.

14 specialidrottsförbund och 11 RF-SISU distrikt ingår i initiativet. Bland specialidrottsförbunden erhåller Svenska Fotbollförbundet mest stöd i form av 10 miljoner, Svenska Handbollförbundet 6,8 miljoner och Svenska Budo & Kampsportförbundet 4,1 miljoner.

− Vi är i starten av ett långsiktigt arbete och bit för bit läggs pusslet tillsammans med specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt. Jag är både imponerad och glad över det engagemang som finns för att växla upp idrottsrörelsens inkluderingsarbete och hur snabbt vi med gemensamma krafter har tagit oss an uppdraget som regeringen beslutade om så sent som i mars, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsen fattade under våren beslut om fördelning av medel för de elva RF-SISU distrikt som arbetar med Idrottsklivet. Stockholm tilldelas 6,5 miljoner, Västra Götaland 3,5 och Skåne 3 miljoner.

− En helt central del av idrottsrörelsens värdegrund är att idrott är till för alla överallt. Med Idrottsklivet kan fler föreningar bedriva verksamhet så att fler barn och unga kan ges möjlighet till en meningsfull fritid och hitta just sin idrott, oavsett om det är brottning, gymnastik, handboll eller någonting annat, säger Karl-Erik Nilsson.

I förra veckan samlades berörda specialidrottsförbund och RF-SISU distrikt på Bosön för att diskutera, samverka och planera för Idrottsklivet. Dagarna på Bosön var ett viktigt startskott för det gemensamma arbetet framåt och nu går arbetet med planering inför hösten och nästa år in i en ny fas.

Inkluderingsarbetet med fokus på socioekonomiskt svaga områden har pågått under ett antal år och Riksidrottsförbundet har initierat forskning som visar vikten av arbetet, vilka lärdomar idrottsrörelsen kan dra och vad som behöver utvecklas framåt för att lyckas bättre.