Boxningsvänner,

Pandemins påverkan på vår verksamhet har varit betydande alltsedan mars månad år 2020. Förbundsstyrelsen har haft att fatta beslut om inskränkningar i vår verksamhet givet vår idrottsliga särart. Idrottslig planering har drabbats hårt och vi har flyttat såväl årsmöten som nationella mästerskap och styrelsen har genomfört sina sammanträden på digital väg.

I december månad sattes halt på landslagsverksamheten intill dess lättnader skulle kunna skönjas. Lättnader har införts vad beträffar organiserade idrottsaktiviteter och i februari månad har styrelsen beslutat att OS-satsningen och landslagsverksamheten återupptas med iakttagande av försiktighet och stramt efterföljande av nationella regelverk. De datum som beslutats beträffande nationella mästerskap i år är av preliminär karaktär och kan komma att ändras baserat på pandemins fortsatta utveckling i landet.

Svenska Boxningsförbundet följer vilket jag kontinuerligt påpekat Regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens reviderade föreskrifter och allmänna råd.

 

Regeringens rekommendation av den 4 februari innebär följande:

 

-Icke nödvändig verksamhet som drivs av staten, regioner eller kommuner bör hållas fortsatt stängda t o m den 21 februari. Idrottsverksamheter för personer födda 2002 och tidigare undantas

-Verksamhet kan fortsätta utomhus för alla om anläggningarna kan hållas öppna på ett smittsäkert sätt

 

-Verksamheten ska bedrivas ansvarsfullt och i enlighet med pandemilagen samt föreskrifter och allmänna råd

 

Regeringen förbereder fler åtgärder med stöd av pandemilagen där stor vikt läggs vid Folkhälsomyndighetens bedömningar. Förslag kommer att utarbetas för att nå mer träffsäkra och ändamålsenliga regler

för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Förslagen kommer att remitteras under februari månad.

 

Folkhälsomyndighetens reviderade föreskrifter och allmänna råd innebär följande:

 

Födda 2001 eller tidigare kan träna förutsatt att man:

 

-Håller avstånd till varandra

-Inte delar utrustning med varandra

-När det är möjligt genomför aktiviteten utomhus

-Undviker gemensamma omklädningsrum

-Reser till och från aktiviteten individuellt

-Utför aktiviteten i mindre grupper

Idrottsföreningar bör i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att minska spridningen av covid-19.

Beträffande födda 2002 eller senare bör idrottsföreningar:

Om möjligt hålla träningar utomhus

-Minimera antalet som deltar samtidigt eller på annat vis undvika trängsel

-Avstå från att anordna eller delta i läger, matcher, cuper och andra tävlingar med undantag för enstaka matcher eller

-Tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 eller senare

Idrottsföreningar bör i övrigt vidta lämpliga åtgärder för att minska spridningen av covid-19.

 

Pandemilagen och dess innebörd:

 

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

-Oförändrat jämfört med förbudsordningen

-Högst 8 deltagare

-Högst 300 i sittande publik

-Länsstyrelsen äger rätt att begränsa antalet deltagare ytterligare

-Idrottsverksamhet i lokaler eller anläggningar öppna för allmänheten omfattas

-Föreningen är ansvarig att vidta smittskydsåtgärder om man varaktigt hyr lokaler

 

Slutsatser

Effekten av pandemilagen och de föreskrifter som är rådande begränsar naturligtvis Svenska Boxningsförbundet och dess medlemsföreningars verksamhet högst väsentligt.

Som jag initialt påpekade gör vår idrotts särart att den fortsatt icke kan bedrivas som i normalfallet. Medlemsföreningarna uppmanas att följa det regelverk som gäller intill dess att lättnader meddelas genom Regeringsbeslut eller ändringar initierade av FHM. Den absoluta avläsningen av det regelverk som råder är att boxningssport icke kan bedrivas i form av sparring ej heller i grupper över 8 personer. Träningsverksamhet bör fortsatt eftersträvas i utomhusmiljö. SBF kommer icke att i nuläget bevilja tävlingstillstånd och de mästerskap som planeras för kan komma att behöva flyttas i tid. Det kommer en tid för återgång till normalitet men ännu återstår månader av inskränkningar.

 

Bästa idrottshälsningar

Anders Holmberg

Förbundsordförande

 

Länkar:

-Regeringen

https://www.regeringen.se

-Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/