Vi vill bara påminna om att anmälningen av era LOK-stödsberättigade aktiviteter för vårterminen 2021 skall rapporteras senast den 25 augusti 2021

Rapporteringen avser aktiviteter under våren 2021. Med anledning av Corona-pandemin så vill Riksidrottsförbundet påpeka följande:

Tills vidare ska idrottsföreningar registrera genomförda aktiviteter som vanligt, alltså registrera de deltagare som faktiskt var med. LOK-stödsansökan för våren 2021 ska endast innefatta de faktiskt genomförda aktiviteterna.

Riksidrottsförbundets ambition är att det inte ska göra skillnad om föreningen, på grund av corona, beslutat att göra uppehåll i verksamheten eller haft möjlighet att fortsätta. En extra fyllnadsutbetalning för våren 2020 gjordes i december 2020. På samma sätt kommer fyllnadsutbetalningar även att göras för hösten 2020 och för våren 2021.

Mer information om LOK-stödet hittar ni här

Mer information om digital närvaroregistrering hittar ni här

Mvh SBF kansli