Länsstyrelsen i Örebro beslutade den 18 mars 2014 att inleda ett tillsynsärende av Diplom-SM i Kumla som gick av stapeln den 15-16 mars 2014. De gjorde det med anledning av en anonym orosanmälan som inkom den 14 mars 2014.

Då inte Länsstyrelsen kunde närvara begärde de in handlingar från Svenska Boxningsförbundet i form av bild- och ljudupptagningar från samtliga matcher under Diplom-SM.

Länsstyrelsen har nu granskat matcherna och de har inget att anmärka på matchernas genomförande.
Länsstyrelsen bedömer att arrangemanget genomfördes i enlighet med det tillstånd som meddelats av Kampsportsdelegationen. Ärendet föranleder ingen åtgärd.